Meet the Moonfish Gang


 

Grace Kiely

Grace Kiely
Ensemble Member

Morgan Cooke

Morgan Cooke
Ensemble Member

Simon Boyle

Simon Boyle
Ensemble Member

Zita Monahan

Zita Monahan-McGowan
Ensemble Member


 

Jo Cummins

Jo Cummins
Producer


Ionia Ní Chróinín
photo by Simon Boyle

Ionia Ní Chróinín

Founder & Co-Director

Ionia Ní Chróinín is a native of Galway. She studied at the Royal Scottish Academy of Music and Drama (RSAMD) in Glasgow, graduating in 2005. Since then she has worked extensively in theatre throughout the UK and Ireland, with companies such as 7:84, Theatrecorp, Making Strange, and an extended season with Dundee Rep. She also works with Galway-based company, Branar Téatar do Pháistí, most recently as a puppeteer in Mise – Scéal Cailín at the Imaginate Festival in Edinburgh.

Ionia has voiced many characters in Irish-language versions of cartoons, including South Park and Fraggle Rock and currently does voice-over work with Glór Media.

Ionia is a founding member and co-director of Moonfish Theatre Company, and has appeared in their productions in Galway, Edinburgh and around Ireland.

Is as Gaillimh d’Ionia agus rinne sí staidir ar an aisteoireacht sa Royal Scottish Academy of Music and Drama, i nGalsgú. Ó bronnadh céim uirthí i 2005, tá sí tar éis a bheith ag aisteoireacht go profeisiúnta in Alban, Sasana agus in Éirinn, le comhlachtaí drámaíochta, Dundee Rep, 7:84, Theatrecorp, Making Strange agus Branar Téatar do Pháistí ina measc.

Tá Ionia tar éis go leor guthanna a dhéanamh do chairaictéirí i gcairtiúin éagsúla, South Park agus Fraggle Rock ina measc. Déanann sí guthanna do chairtiúin as Gaeilge le Glór Media.

Is comhstiúiritheoir í Ionia, in éindí lena deirfiúir Máiréad ar Moonfish Theatre agus tá sí tar éis a bheith bainteach le gach léiriú leo go dtí seo.

Máiréad Ní Chróinín
photo by Simon Boyle

Máiréad Ní Chróinín

Founder & Co-Director

Máiréad is from Galway and was raised with both Irish and English. She studied Politics at Glasgow University, Scotland. She worked at the European Commission as a trainee and she has also worked as a project manager with GDSI in Galway.

She has lived in Milan, Prague and Brussels and she has traveled extensively in Eastern Europe. She has a great interest in European theatre, especially Polish theatre and in 2008 she received a grant from the Arts Council of Ireland to train with Teatr Gardzienice in Poland.

As well as co-founding and co-directing Moonfish, Máiréad has worked with Dublin-based companies Randalph SD: The Company (The Public, Project Arts Centre), and Making Strange (Revisions, Project Arts Centre), and with the Galway-based theatre company Mephisto (Work/Death, Belltable Arts Centre & Town Hall Studio).

D’fhás Máiréad suas sa Ghaillimh, agus tógadh le Gaeilge agus le Béarla í. D’fhreastail sí ar Ollscoil Ghlaschú, in Albain, áit a rinne sí staidéar ar an bpolaitíocht. D’oibrigh sí leis an gCommisiún Eorpach mar thraenáilí, agus mar bhainisteóir tionscnamh leis an gcomhlacht GDSI sa Ghaillimh. Tá sí tar éis tréimhsí a chaitheamh ina cónaí ar mhór-roinn na hEorapa, i Milan, Prague agus an Bhrúiséil, agus taisteal a dhéanamh go nach-mór gach tír in Oirthir na hEoraipe.

Cuireann sí ansuim in amharclannaíocht ó mhór-críoch na hEoraipe, ach go háirithe an Pholainn, agus i samhradh 2008 fuair sí deontas ón gComhairle Ealaíona chun cúrsa traenála a dhéanamh leis an gcomhlacht amharclannaíochta Teatr Gardzienice, in aice Lublin, sa Pholainn.

Is comh-stiúiritheoir í Máiréad ar Moonfish, agus chomh maith le sin ta sí tar éis oibriú le comhlachtaí amharclannaíochta ó Bhaile Átha Cliath, Randalph SD: The Company (The Public, Project Arts Centre), agus Making Strange (Revisions, Project Arts Centre), agus leis an gcomhlacht Gaillimheach Mephisto (Work/Death, Belltable Arts Centre & Town Hall Studio).

 

Grace Kiely
photo by Simon Boyle

Grace Kiely

Ensemble Member

Aisteoir agus ceoltóir ó na Déise is ea Grace agus is cúis bhróid di a bheith ag obair le Moonfish Theatre le roinnt blianta anuas. Rinne sí staidéar dhá bhliana ar an Amharclannaíocht faoi stiúir Belinda Wild i gCionn tSáile sara bhain sí céim amach sna healaíona (Gaeilge agus Béarla) in Ollscoil Chorcaí, áit a rinne sí go leor aisteoireachta ar feadh trí bliana.

Bhog sí go Gaillimh i 2006 agus bhuail sí leis na Moonfishers go luath i ndiaidh é sin agus iad ar thóir ceoltóra dá seó Bonny & Read. Thosaigh Grace ag seinnt leo agus ní fada go raibh sí ag cur a cuid scileanna aisteoireachta chun stáitse leo chomh maith. I ndiaidh tamaill, ba léir go raibh a cuid scileanna eile úsáideach chomh maith; is iomaí frapa atá déanta as bruscar aici – athchúrsáilte lena lámha láidir agus níl sí go holc ag damhsa ach an oiread. Ghlac sí páirt sna léirithe eile: Tromluí Phinocchio, Noah’s Ark,Aucassin & Nicolette, The Secret Garden agus Buile Shuibhne. Tá sí ag súil leis an gcéad seó eile leis an gcomhlacht seo cheana fhéin!

Grace is an actor and musician from Waterford and she is very proud to have worked with Moonfish Theatre for many years. She studied Theatre for two years under Belinda Wild in Kinsale, before going to UCC where she was awarded an Arts degree in English and Irish.

She moved to Galway in 2006 and shortly after worked on Moonfish’s first show Bonny & Read, as a musician. It wasn’t long before she was acting in Moonfish productions and her other skills soon came into use as well: many a prop has she made out of various pieces of rubbish – and she’s not a bad dancer either. She has devised and performed in Moonfish productions Tromluí Phinocchio, Noah’s Ark, Aucassin & Nicolette, The Secret Garden and Mad Sweeney. She is already looking forward to working on the next show with this company!

 

Morgan Cooke
photo by Simon Boyle

Morgan Cooke

Ensemble Member

Morgan is from Dublin. He has been working as an actor since 2005, when he played the part of Cathal in the television series FFC. He then took part in three productions by An Taibhdhearc, Gaeilgeoir Dheirneach Carna, Tine Chnamh, and Coinneáil Orainn. In 2006 Morgan began working with Branar Téatar do Pháistí, composing music and acting in their productions Na Síoga Agus An Gréasaí Bróg, and An Chéad Chéim, and working as a musician on their productions Aistear Ailbí, An Seanfhear Beag, Mise – Scéal Cailín,Spraoi and Croí á Mhúscailt.

As a musician, Morgan is one of the founding members of well-known band Cuckoo Savante. He also accompanies the Galway Baroque Singers, and has worked as musical director on Rough Magic’sImprobable Frequency. Morgan has also worked with Mary Coughlan, and was a co-composer of the song ‘House of Ill-Repute’, which can be heard on Mary Coughlan’s latest album.

Morgan has performed in two Moonfish productions to date: Namhaid don Phobal and Tromluí Phinocchio.

Is as BÁC do Mhorgan. Tá sé ag obair mar aisteoir ó 2005, nuair a bhí sé sa sraith teilifíse FFC mar Cathal. D’oibrigh sé ansin leis an dTaibhdhearc i dtrí léiriú: Gaeilgeoir Dheirneach Carna, Tine Chnámh, agusCoinneáil Orainn. I 2006 thosaigh Morgan ag obair le Branar Téatar do Pháistí, ag cumadh ceoil agus ag aisteoireacht insna léiriú. Na Síoga Agus An Gréasaí Bróg, agus An Chéad Chéim. D’oibrigh sé mar cheoltóir insna léirithe Aistear Ailbí, An Seanfhear Beag, Mise – Scéal Cailín agus Spraoi, agus chum sé ceoil don léiriú Croí á Mhúscailt.

Mar cheoltóir, is baill den bhanna ceoil Cuckoo Savante é Morgan. Casann sé freisin leis na Galway Baroque Singers agus d’oibrigh sé mar stiúirtheoir ceoil ar Improbable Frequency le Rough Magic Theatre. D’oibrigh Morgan freisin le Mary Coughlan agus comh-chum sé an t-amhrán “House of Ill-Repute”, gur féidir a chloisteáil ar an album is déanaí le Mary Coughlan.

Tá Morgan tar éis páirt a ghlacadh i dhá léiriú Moonfish go dtí seo: Namhaid don Phobal agus Tromluí Phinocchio.

Simon Boyle
photo by Simon Boyle

Simon Boyle

Ensemble Member

Simon’s theatre credits include The Risen People, Christ Deliver Us!, The Comedy of Errors and La Dispute (Abbey Theatre), Way Back Home and From the Heart (Louise White), The Country Girls (Red Kettle), Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme (Livin’ Dred Theatre Company), The Playboy of the Western World (Druid, US tour), L’Idiot – Dernière Nuit (Co de la Yole, Avignon Festival and Paris), Qu’est ce qu’il reste? (Co de la Yole), Les Enchanteurs (Théâtre Alchimique, Théâtre du Soleil, Paris), Dracula (AFTP, French tour), Twelfth Night (Classic Stage Ireland), Sir Gawain and the Green Knight and Adrian Mole (ACT, French tour).
Film and television credits include Dark Touch (Element Pictures), La Femme Tranquille (France 3), King Guillaume (Canal+ / France 3 Cinéma), Les Femmes de l’Ombre/Female Agents (TF1), Fields of Honour (Casus Filmi) and The English Method (Stellaire Productions).
Simon trained at the Samuel Beckett Centre, Trinity College Dublin and continued in Paris with Zygmunt Molik from Jerzy Grotowski’s Theatre Laboratory and Nicolaï Karpov from Russian University of Theatre Arts (GITIS), Moscow.

Tá sé an-tsásta a bheith ag obair le Moonfish.

Zita Monahan
photo by Simon Boyle

Zita Monahan-McGowan

Ensemble Member

Zita Monahan-McGowan holds an MA in Drama and Theatre Studies from NUI Galway and an ADPA Diploma in Performance Arts Teaching. She is an ensemble member of Galway based companies Mephisto Theatre and Waterdonkey Theatre. Theatre credits with Moonfish include Tromluí Phinocchio and The Secret Garden (2011). Zita is Drama Coach at Stagecoach Theatre Arts School, Galway and Clare and teaches drama with with youth groups in Youth Work Ireland Galway, exploring drama as a tool for social and arts education.

Tá MA ag Zita i staidéar Dramaíochta agus Amharclannaíochta ó ONÉ Gaillimh agus ADPA Diploma i Múineadh Ealaín Léirithe. Is baill í dosna comhlachtaí Gaillimheacha Mephisto Theatre agus Waterdonkey Theatre. Bhí sí ar stáitse le Moonfish sna léirithe Tromluí Phinocchio agus The Secret Garden (2011). Is Drama Coach í Zita ag Stagecoach Theatre Arts School i nGaillimh agus insan Cláir agus muíneann sí drámaíocht le grúpaí óige i Youth Work Ireland, Gaillimh áit a mbaineann sí leas as drámaíocht mar fearas oideachasúil ealaíne agus sóisialta.

 

Jo Cummins

Joanne Cummins

Producer

A graduate of the Royal Scottish Academy of Music and Drama, Jo has worked as an actress in theatres across the UK for the past 10 years, including Shakespeare's Globe, The Edinburgh Lyceum, Nottingham Playhouse, Dundee Rep, and Pitlochry Festival Theatre. She is a founding member of Moonfish was  delighted to produce Moonfish's National Tour of Star of the Sea in 2015.