Black Lives Matter - Diversity within Moonfish and beyond

23 June 2020
Dsc 9462

We at Moonfish wish to add our voice in support of an end to systemic racism and inequality against Black people, people of colour and Travellers.

We recognise that, as an all-white, settled ensemble and creative team, we do not reflect the ethnic and cultural diversity of Ireland, and this has been a point of discussion for the company over the past year. Over the coming months we will begin work to diversify the company, and this will be a core focus of the company into the future. We believe the onus is on us to reach out, and we will be doing this. However, if you would like to contact us with comments or questions we are listening - please e-mail us at moonfishtheatre@gmail.com.

Ba mhaith linne anseo i Moonfish ár dtacaíocht a thabhairt don ghluaiseacht chun deireadh a chuir le ciníochas agus neamhionnanas córasach i dtreo daoine de chine Aifriceánach, daoine de chine daite agus an Lucht Siúil. Aithníonn muid gur ensemble agus foireann chruthaíoch gheal, shocraithe atá ionainn agus nach léiríonn sé seo éagsúlacht eitneach agus cultúrtha na hÉireann. Táimíd théis go leor cainte a dhéanamh ar an ábhar seo le bliain anuas. Sna míosa amach romhainn tosnóimíd ag obair i dtreo an chomhlachta a éagsúlaigh, agus beidh sé seo mar cheann de phríomhaidhmeanna an chomhlachta sa todhchaí. Creideann muid go bhfuil an freagracht orainne an lámh a shíneadh amach agus beidh sé seo ar siúl againn. É sin ráite, más mian leat dul i dteangmháil linn le smaointe nó le ceisteanna táimíd ag éisteacht. Is féidir ríomhphoist a sheoladh chugainn ag moonfishtheatre@gmail.com.